Miljö

Våra tankar om hållbarhet

När vi tänker hållbarhet så ser vi till helheten. Vi strävar alltid efter att göra medvetna val så att innehållet i vårt kunderbjudande blir så hållbart som möjligt.

Måltider och drycker ombord är närproducerade och i största möjligaste mån förpackade i miljövänligt material.

Det stora samtalsämnet i vår bransch gäller naturligtvis bränslet. Här tycker vi det känns relevant att jämföra oss med bränslebilar. En flygresa mellan Kristianstad och Stockholm i vår fullbokade Humlan, förbrukar cirka 10 liter bränsle per person. På den bränslemängden kommer man med bil en femtedel på samma sträcka.

Tar vi den tanken vidare, så finns det ännu större skäl än den lägre totalkostnaden, att välja Skåneflyg från Kristianstad än att sitta i bil till Sturup eller Ronneby. En tur till dessa avlägsna flygplatser med bränslebil från närområdet Kristianstad förbrukar lika mycket bränsle som en tur med Skåneflygs Humlan till Stockholm.

Sen har alla våra passagerare självklart möjlighet att klimatkompensera.

Hållbarhet

Skåneflyg ser flyget som en förutsättning för ett hållbart samhälle. Med flyget binder vi ihop vår region med övriga Sverige. Det leder till att vi kan fortsätta vår positiva utveckling av näringslivet. Vi är övertygade om att tillgängligheten för den enskilde individen är av stor vikt både för människors känsla av frihet och tillhörighet och därmed också för företags förmåga att attrahera medarbetare att bosätta sig i vår region.

Svenskt flyg har en tydlig ambition om att inrikes flygresor ska vara helt fossilfria redan 2030 och har satt upp en handlingsplan för att kunna nå dit.

Skåneflyg vill bidra till ett hållbart flygande genom att tanka högre andel biojetbränsle än de  lagstadgade kraven och som också ligger i färdplanen för Svenskt flyg. Vår ambition är att ligga i framkant gällande miljökrav genom att stegvis göra en nedtrappning av utsläppen. Målet är att senast 2030 kunna erbjuda ett helt fossilfritt flyg.

Vill du också göra flyget till ett grönare alternativ? Vi samarbetar med den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund för att minska flygets klimatavtryck och bidra till utvecklingen och användning bioflygbränsle. Oavsett om du reser i tjänsten eller privat kan du vara med! Genom att lägga till biobränsle när du bokar din resa hos oss reducerar du hela eller delar av flygresans koldioxidavtryck. Pengarna går oavkortat till Fly Green Funds uppköp och intankning av hållbart biobränsle. Kom ihåg, varje droppe biobränsle räknas!

Läs mer om hur Fly Green Fund arbetar https://flygreenfund.se/faq/